Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji dla Rodziców i Uczniów

 W związku z zawieszeniem zajęć
dydaktyczno- wychowawczych
 od 12 do 25 marca 2020 r.
spowodowanym zagrożeniem koronawirusem
nie udostępniamy także sali gimnastycznej ani boisk Orlik.

KORONAWIRUS. JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ?

Pomagamy Julce pokonać raka.


REKRUTACJA 2020/2021

 Rekrutacja 2020/2021

      Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Słupno 15 lutego rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i składanie zgłoszeń w sekretariacie szkoły od 17 lutego do 15 kwietnia 2020 r.

Nowa karta zgłoszenia dziecka do szkoły do pobrania poniżej.

Pobierz Plik:

(nowakartazgoszenia2020-21pdf.pdf)

Inspektorem ochrony danych 
 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 
 jest Pani Ewa Foryszewska - Jarzyńska, z którą mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail 
iod.jednostki@slupno.eu
Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Borowska

Sekretarz szkoły: Edyta Kusińska
tel/fax: (024) 261 29 22
e-mail: spliszyno@op.pl


GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Organ prowadzący:

Gmina Słupno
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno


Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
z delegaturą w Płocku


Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Ziemi Mazowieckiej
w Liszynie
09-408 Płock
ul. Wawrzyńca Sikory 19