Nasze sukcesy

Konkurs plastyczny - Najpiękniejsza karta świąteczna


Najlepsze prace w młodszej grupie wiekowej:
Nela Domińska - klasa IIIa Szkoła Podstawowa im. abp A. J. Nowowiejskiego w Słupnie, Aleksandra Damaziak - klasa IIIa oraz Zosia Niewinowska - klasa IIIb obie ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie. 
Wyróżnienie - Antonina Niewinowska - klasa I Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie.

  
Starsza grupa wiekowa: 
Magdalena Nawrot - klasa VII Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, Kinga Kopyrska - klasa VI oraz Kinga Pietrzak klasa V - obie ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca W Święcieńcu. 
Wyróżnienie - Amelia Drajkowska - klasa V Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu.   

                                                        Konkurs  

                                  Życie i działalność Józefa Piłsudskiego
          KONKURSY PLASTYCZNY 

           W listopadzie wszyscy uczniowie z klas IIIa i IIIb wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem Życie i działalność 
Józefa Piłsudskiego. Rysowali portret marszałka. Pięć spośród prac, wykonanych podczas zajęć, przeszło do drugiego etapu konkursu, w 
którym III miejsce zajął portret ucznia klasy IIIb - Alana Więcka.
 Gratulujemy Ci, Alan!
KONKURS HISTORYCZNY

Uczniowie z klas IV - VII również uczestniczyli w tym konkursie, 
ale musieli popisać się wiedzą historyczną o życiu i działalności 
J. Piłsudskiego. Naszą szkołę reprezentowały trzy dziewczynki z 
klasy VI - Magdalena Nawrot, Marika Mazurowska, a także Olga
Śliwińska, która zajęła pierwsze miejsce.
                                                Olga.  Gratulujemy!

Młodsza grupa wiekowa

Konkurs plastyczny

Starsi koledzy wzięli udział w konkursie historycznym 
i wykazali się wiedzą na temat J. Piłsudskiego. Mamy I miejsce.

Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Liczba odwiedzin: 89732