Rada rodziców

                  RADA RODZICÓW

  1. Iwona Śliwińska - przewodnicząca
  2. Joanna Więcek - zastępca przewodniczącej
  3. Agnieszka Stasiak - skarbnik
  4. Andżelika Niedzielska - członek
  5. Edyta Nych - członek

Komisja Rewizyjna
  1. Aneta Cholewińska
  2. Żaneta Naguszewska
Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.