Rada rodziców

 RADA RODZICÓW 
w roku szkolnym
2020/2021         22 września 2020 r. podczas zebrania Rodziców - reprezentantów każdej z klas I - VIII, została wybrana Rada Rodziców na r. sz. 2020/2021 w składzie: 
                *   p. Joanna Miaśkiewicz - Świrska - przewodnicząca, 
                *   p. Monika Przybylska - z-ca przewodniczącej 
                *   p. Monika Wawrzyńczak - skarbnik 
                *   p. Paulina Wilczyńska- Zdobysz - sekretarz.  

        Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2020/2021 dobrowolną składkę: 
                *  50 zł - pierwsze dziecko 
                *  30 zł - drugie dziecko 
                *  10 zł - trzecie dziecko. 

       Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców: 17 9042 0003 0000 2248 2000 0010 Bank Spółdzielczy Mazowsze, podając imię i nazwisko dziecka/dzieci. Można tak jak w minionych latach, wpłacić w sekretariacie szkoły.   


Program profilaktyczny

Razem
bezpieczniej

     "Szanowni Państwo
      W ramach realizacji Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. 
       Zachęcamy do obejrzenia spotu, który skierowany jest głównie do rodziców, i który dostępny jest pod adresem: mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania- policji/aktualnosci/
47540,STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html?search=6458577 oraz pod poniższym linkiem.