Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Do końca roku szkolnego pozostały:
* 25 -27 maja - wolne dla klas I - VII             (egzamin klasy VIII) 
* 28 maja - wolne dla wszystkich klas 
   I -  VIII 
* 1 czerwca - dla wszystkich uczniów -       propozycja rekreacyjnych zajęć,               integracyjnych z okazji Dnia Dziecka 
* 4 czerwca (piątek po Bożym Ciele) -         dla wszystkich uczniów. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2020/2021:
 
 2 listopada 2020 r. 
 30 kwietnia 2021 r. 
 28 maja 2021 r. 
1 czerwca 2021 r. 
4 czerwca 2021r.