Hymn szkoły

                       Hymn szkoły

Na prawym brzegu Wisły, 
W Liszynie, piękny gmach. 
Tu co dzień przychodzimy
Pod szkoły wspólny dach.

Ta szkoła nosi imię
Ziemi Mazowieckiej. 
W niej każdy z nas jest dumnym,
Mazowszańskim dzieckiem.

                                                                                                                                     Refren
Szkoło, Ty nam dajesz
Bezcenny wiedzy skarb. 
Na dalszą drogę życia
Tu właśnie jest nasz start.

Tu uczymy się, jak 
Polakiem być
I jak bawić się radośnie
I jak pięknie, mądrze żyć.

Tu nasza ojcowizna,
Tu nasz rodzinny dom - 
Do szkoły jak do mamy 
Biegniemy z wszystkich stron.

                                                                                                                                    Refren
                                                                                                                                         Szkoło, Ty nam dajesz...

Słowa: Anna Kühn- Cichocka 
Muzyka: Dariusz Orłowski

Pobierz Plik:

(hymn-liniamel.mp3)

Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.