Zarządzenie dyrektora - nauczanie zdalne

Zarządzenie dyrektora  
Czasowe zawieszenie zajęć, wprowadzenie nauczania zdalnego w kl. VIa, VII i VIII

14 października 2020 r.