Rada pedagogiczna

                Rada pedagogiczna

                Jolanta Borowska - dyrektor szkoły, opiekun biblioteki szkolnej 

                          Edukacja wczesnoszkolna
                1. Grażyna Maciejewska - wychowawczyni klasy I, edukacja wczesnoszkolna, język polski w klasie IVb, klub kreatywnych
                2. Dorota Morawska - wychowawczyni klasy II, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
              
                         Klasy IV - VII
                1. Małgorzata Różańska - język polski, kólko teatralne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
                2. Małgorzata Karpińska - przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne w klasie I, zajęcia świetlicowe
                3. Eliza Golatowska - wychowawczyni klasy VI, język angielski, logopedia, gromada zuchowa
                4. Aneta Owczarzak - wychowawczyni klasy VIII, matematyka, zajęcia komputerowe, 
                5. Anna Pesta - wychowawczyni klasy VII, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel wspomagający, kólko taneczne
                6. Ewa Popowska - wychowawczyni klasy V, religia, rewalidacja, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
                7. Urszula Różańska - język niemiecki
                8. Ewelina Grzelak - wychowawczyni klasy IVhistoria, język polski w klasie IVa, wiedza o społeczeństwie, zajęcia dydaktyczno -                                  wyrównawcze
                9. Grażyna Korczak - biologia
               10. Joanna Zielińska - chemia, matematyka, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
               11. Aldona Owczarek - plastyka 
               12. Katarzyna Lewandowska - fizyka 
               13. Dariusz Orłowski - muzyka, zajęcia świetlicowe, zespół wokalny
               14. Tomasz Siekierski - technika, edukacja dla bezpieczeństwa
               15. Elżbieta Dziub - język angielski, kółko językowe 
               16. Justyna Kryjak - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, opiekun samorządu
Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.