Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

Spotkanie z Krzysztofem Piersą

7 października 2019

Dzień Chłopaka
w klasie III

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Święto bibliotek szkolnych

Październik 2019

Wycieczka do Torunia

4 października 2019

Wolontariusze w Popowie


5 października 2019

Spotkanie autorskie

27 września 2019 r.

Gang Słodziaków

Październik 2019

Światowy 
Dzień Zwierząt

4 października 2019

Uroczyste otwarcie hali

20 września 2019 r.

Europejski Dzień Języków

26 września 2019 r.

My już posprzątaliśmy

24 - 27 września 2019 r.

Stypendia dla najlepszych
wręcza Wójt Gminy Słupno Pan Marcin Zawadka

Olga Śliwińska

Julia Wiktorowska

Inauguracja 
roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 roku

Narodowe Czytanie 
w bibliotece

9 września 2019 roku


Dary dla dzieci 
z Czadu


Wrzesień 2019