Zajęcia rozwijające

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Rodzaje zajęć pozalekcyjnych 

Gromada zuchowa
Drużyna harcerska
Kółko taneczne
Biblioteka szkolna
Zespół wokalny
Kółko teatralne
Klub kreatywnych
Kółko mrozwijające zainteresowania ortografią
Kółko rozwijające zainteresowania z matematyki
Zabawy z plastyką
Kółko językowe
Koło programistów