Galeria 2/18

Święto Szkoły. Pasowanie na ucznia.


    Święto Szkoły. Pasowanie na ucznia. W środę, 19 września świętowali pierwszoklasiści. Zostali oni pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie. Pięknie i ciepło powitali ich uczniowie z klasy II i życzyli młodszym koleżankom i kolegom samych sukcesów. Pierwszaki także zadebiutowały na scenie i dały popis swoich umiejętności. Aktu pasowania dokonali wspólnie wójt gminy Słupno – pan Marcin Zawadka oraz dyrektor szkoły – pani Jolanta Borowska. Nasz gość wręczył upominki wszystkim pierwszoklasistom. W uroczystości wzięły udział również panie – radna Małgorzata Sawicka oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Agnieszka Biernat. Najmłodsi uczniowie otrzymali także prezenty ufundowane przez naszą radę rodziców. 
   Po części oficjalnej były zabawy ruchowe na boisku szkolnym oraz wspólne grillowanie. Tym akcentem pożegnaliśmy lato.  
Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.